Samen werken aan eigentijds onderwijs

 

Eigentijds primair onderwijs

Eduet verstaat onder eigentijds onderwijs onderwijs dat kinderen ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en voorbereidt op het leven in de wereld van morgen, onderwijs dat uitgaat van talenten van kinderen en van onderwijsprofessionals en dat rekening houdt met hun verschillen, onderwijs dat gebruik maakt van nieuwe middelen/ technologieën en wetenschappelijke inzichten en dat aansluit bij de manier waarop kinderen van nu leren. 


Internationale wetenschappelijke bijdragen

Wereldwijd leveren onderwijs-wetenschappers hun bijdragen om het onderwijs beter te laten aansluiten bij wat kinderen/jongeren nodig hebben in de veranderende samenleving. Op de pagina 'internationale wetenschappelijke bijdragen' staan voorbeelden hiervan. Lees verder >>

Innovatieve scholen

Steeds meer scholen zoeken naar manieren om hun onderwijs op een eigentijdsere manier vorm te geven. Op de pagina 'Innovatieve scholen' staan voorbeelden van scholen die hun onderwijs vanuit een eigentijds concept of eigentijds idee van organiseren hun school hebben vormgegeven. Lees verder >>

Werken aan 21e eeuwse vaardigheden


Welke vaardigheden spelen in de 21e eeuw een belangrijke rol? 

Op de pagina 'werken aan 21e eeuwse vaardigheden' staan deze vaardigheden genoemd en staan programma's/ lesmaterialen en tips voor excursies om deze vaardigheden te ontwikkelen. Lees verder >>


Gepersonaliseerd onderwijs

Technologische ontwikkelingen maken het steeds beter mogelijk om meer gepersonaliseerd onderwijs te geven: onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingen van elk kind, onderwijs waarbij elke leerling de kans krijgt om optimaal te groeien, onderwijs waarbij elke leerling de ruimte krijgt om persoonlijke keuzes te maken op basis van zijn interesses, leerstrategieën en aansluitend bij zijn kwaliteiten. Lees verder >>

Eigentijds beoordelen

Eigentijds onderwijs vraagt om een eigentijdse manier van beoordelen. Binnen eigentijds onderwijs zou toetsen deel moeten uitmaken van het leerproces.Toetsing zou dan vooral ingezet moeten worden om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Lees verder >>

Leren met ICT

Naast het werken aan ict-geletterdheid en mediawijsheid, biedt ict binnen eigentijds onderwijs ict ondersteuning bij het leren en het volgen van de leerontwikkelingen van de kinderen. Hoe ict-rijk is het onderwijs? Hoe wordt ict als doel en als middel ingezet? Lees verder >> 


Download hier vragen om na te denken over eigentijds onderwijs en hier met elkaar over in gesprek te gaan. 

Download hier de placemat Doelgericht talenten verder ontwikkelen van het SLO. Kijk voor meer informatie op www.talentstimuleren.nl.Wil jij een bijdrage leveren om het onderwijs eigentijdser te maken? Heb je tips voor onderwijsprofessionals/ opleidingsprofessionals? Mail dan naar [email protected] en/of volg de facebookpagina van Eduet en plaats daar jouw tips. Kaart
Opbellen
E-mail
Info