Samen werken aan eigentijds onderwijs

 

C5O-model voor leren    

Leren door samen te creëren, door te ontdekken, te ontwerpen, te onderzoeken, te ondernemen en te organiseren.


Het gedachtegoed van de Maker Movement, het constructionisme en connectivisme zijn door Fréderieke van Eersel -van der Linden vertaald naar een model: het C5O-model. Dit C5O-model weerspiegelt een visie op leren die ervan uitgaat dat mensen het meest zinvol leren door samen te creëren, te ontdekken, te ontwerpen, te onderzoeken, te ondernemen en te organiseren. De C van creëren heeft in het model een centrale plek gekregen om het belang hiervan aan te geven. Creëren wordt hier breed opgevat; je kunt hierbij denken aan het creëren van fysieke objecten en producten en aan kenniscreatie. De vijf o’s van ontdekken, onderzoeken, ontwerpen, ondernemen en organiseren benadrukken nog eens extra de activiteit van de lerenden (Van Eersel-van der Linden, 2015).

Het leren door te creëren vindt bij dit model in netwerken plaats. Om samen te kunnen creëren moeten de leden van het netwerk in staat zijn om met elkaar kunnen communiceren. 

Het creërend leren en werken in netwerken vraagt om een dialogische invulling van die communicatie. Van Eersel (2011, p.139) omschrijft dialogische communicatie als "de erkenning van en de respons op opvattingen en veronderstellingen van anderen in het licht van onze eigen opvattingen en veronderstellingen"Bij een goede dialoog worden echte vragen gesteld. Dat wil zeggen dat de vragensteller van te voren het antwoord niet weet. De antwoorden die gegeven worden roepen weer nieuwe vragen op: "If an answer does not give rise to a new question from itself, it falls out of the dialogue(Bakhtin). Door de dialoog met anderen aan te gaan en tijdens het creëren deelproducten te delen en te bespreken, komen nieuwe inzichten en betere producten tot stand.

Eersel, S. van (2011). Towards Dialogue. Teacher/student interaction in interreligious communication. Münster, Waxmann.

Eersel – van der Linden, F., van (2015). De pabo re-imagined: schets van een eigentijdse pabo. Ravenstein: Eduet.


Doen is de beste manier van denken (vrije denkers)

 Rethinking Learning in the Digital Age (Mitchel Resnick)

 

THNK School of Creative Leadership

Het Creative leadership program van THNK bestaat uit vier onderdelen die ook heel goed passen bij het C5O-model voor leren (samen leren door te creëren) en de curriculumonderdelen in 'De pabo re-imagined':

Quest, waarbij je persoonlijke ontwikkeling centraal staat.  

Challenge, waarbij je met andere deelnemers gedurende zes maanden werkt aan een reëel probleem/ innovatief product.

Forum, waarbij inspirerende innovatieve professionals worden uitgenodigd om met de deelnemers in gesprek te gaan. De deelnemers bereiden zich goed voor op dit forum en leren om goede vragen te stellen.

Accelerator, waarbij je gedurende 12 maanden begeleid wordt om je eigen project/onderneming op te starten/een boost te geven.


THNK Challenge

Forum 

Esther Wojcicki: the role of play in learningKaart
Opbellen
E-mail
Info