Samen werken aan eigentijds onderwijs

 

Eigentijds opleiden

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire” Yeat

Eduet verstaat onder eigentijds opleidingsonderwijs: onderwijs dat studenten voorbereidt op het leven in de wereld van morgen, onderwijs dat uitgaat van talenten van kinderen, van studenten en van onderwijsprofessionals en dat rekening houdt met hun verschillen. Onderwijs dat gebruik maakt van nieuwe middelen/ technologieën en wetenschappelijke inzichten en dat aansluit bij de manieren waarop studenten van nu leren.

 

De meeste opleidingen zijn gebaseerd op leertheorieën die niet meer toereikend zijn voor deze tijd. Het cognitivisme en constructivisme houden onvoldoende rekening met de huidige kennissamenleving en de digitale middelen die hun impact hebben op het leren van mensen (Siemens, 2004). Om eigentijds opleidingsonderwijs te verzorgen zouden opleidingen het constructionisme en connectivisme moeten vertalen naar hun opleidingspraktijk.


De pabo re-imagined

In het ebook 'De pabo re-imagined' (2015) schetst Fréderieke van Eersel -van der Linden een beeld van een fictieve pabo waarbij constructionistische en connectivistische opvattingen terug te vinden zijn in de vormgeving van het opleidingsonderwijs. 

Het leren door samen te creëren, te ontdekken, te ontwerpen, te ondernemen, te organiseren en te onderzoeken (C5O-model voor leren) is ingebed in het curriculum en in het personeelsbeleid van de fictieve eigentijdse pabo. 

Download hier'De pabo re-imagined'

Bouwstenen voor High Impact Learning

In Bouwstenen voor High Impact Learning wordt een nieuw model geschetst voor toekomstig leren en opleiden, uitgaande van de huidige knowhow over wat impact heeft als we écht willen leren. Naast de zeven bouwstenen van het High Impact Learning-model worden noodzakelijke contextfactoren zoals een ander toezicht, minder controle en de professionaliteit van trainers en docenten en de organisatie toegelicht.

De ‘Maker Movement’

Maken is een trend. De ‘Maker Movement’, die zich met het actieve creëren afzet tegen het passieve consumeren, krijgt wereldwijd een steeds grotere aanhang. Ook binnen het onderwijs. Wat houdt deze beweging in en hoe kunnen we binnen de lerarenopleidingen aansluiten bij deze nieuwe manier van leren? Lees hier meer over in het artikel "De Maker Movement binnen lerarenopleidingen".

Internationale wetenschappelijk onderbouwde projecten

Wereldwijd leveren onderwijs-wetenschappers hun bijdragen om het onderwijs beter te laten aansluiten bij wat kinderen/jongeren nodig hebben in de veranderende samenleving. Klik hier voor voorbeelden van internationale wetenschappelijk onderbouwde projecten voor eigentijds onderwijs. 

Zeven uitgangspunten voor eigentijds opleiden 

(Van Eersel- van der Linden, 2015)

  1. Uitgaan van talenten van mensen en inspelen op verschillen
  2. Leren verbinden van waarden, opvattingen, drijfveren en persoonskenmerken met kennis en het handelen in de beroepscontext. Lees hier meer over dit uitgangspunt
  3. Leren door te creëren, te ontdekken, te ontwerpen, te onderzoeken, te organiseren, te ondernemen (C5O-model)
  4. Toetsing als onderdeel van het leerproces
  5. Gebruik maken van eigentijdse middelen en inzichten
  6. Intensieve samenwerking met het werkveld
  7. Flexibele organisatie

 

Lees meer over deze zeven uitgangspunten in 'De pabo re-imagined' (2015)

De onderwijsprofessional van de 21e eeuw (volgens Sir Michael Barber)

Michael Barber - The 10 things that make a great 21st century teacher

Leren lesgeven met ICT

Binnen eigentijdse lerarenopleidingen leren onderwijsprofessionals in opleiding lesgeven met behulp van ICT. Onderwijsprofessionals moeten over competenties beschikken om hun leerlingen te ondersteunen in een wereld waarin ict-geletterdheid van groot belang is voor leren en werken. Daarom ontwikkelde het iXperium/ Centre of Expertise Leren met ICT de iX-box. De iX-box is een professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict waarmee onderwijsprofessionals op lerarenopleidingen en binnen het PO, VO en MBO zich verder professionaliseren op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Wil jij je onderwijs ICT rijker maken voor onderwijsprofessionals in opleiding? Eduet heeft op de pagina webtools online tools staan die onderwijsprofessionals in kunnen zetten bij het leren met ict.

Voorbeelden om het onderwijs op een andere manier vorm te geven


THNK School of Creative Leadership

Het Creative leadership program van THNK bestaat uit vier onderdelen die ook heel goed passen bij het C5O-model voor leren (samen leren door te creëren) en de curriculumonderdelen in 'De pabo re-imagined':

Quest, waarbij je persoonlijke ontwikkeling centraal staat.  

Challenge, waarbij je met andere deelnemers gedurende zes maanden werkt aan een reëel probleem/ een innovatief product.

Forum, waarbij inspirerende innovatieve professionals worden uitgenodigd om met de deelnemers in gesprek te gaan. De deelnemers bereiden zich goed voor op dit forum en leren om goede vragen te stellen.

Accelerator, waarbij je gedurende 12 maanden begeleid wordt om je eigen project/onderneming op te starten/een boost te geven.

 

THNK Challenge

Forum 

 Esther Wojcicki: the role of play in learning

Virtual Action Learning

VAL is een opleidingsconcept dat al sinds 2000 door CITOWOZ wordt toegepast en waarbij lerenden met elkaar in een virtuele leeromgeving werken aan een product, met behulp van een leerarrangement dat een opleider/docent heeft ontworpen. Centraal hierbij staat de onderlinge dialoog, door middel van een speciale feedback en reflectiecyclus. Het samen leren bestaat uit het geven van feedback op elkaars producten, antwoord geven op elkaars leervragen, met elkaar in discussie gaan en elkaars producten beoordelen. De Virtual Learning Community (VLC) is een soort ELO die speciaal ontworpen is om met VAL te kunnen werken. (Ter Horst, 2010).

Horst, S., Ter (2010). Ervaringen met Virtual Action Learning. Geraadpleegd op 2 april 2015 van, 

http://innovatie.kennisnet.nl/ervaringen-met-virtual-action-learning/

Prof. Dr. Robert-Jan Simons over Virtual Action Learning 

Immersive Learning Environment

Een Immersive Learning Environment is een krachtige (virtuele) leeromgeving die speciaal ontworpen is om lerenden vooraf bepaalde realistische ervaringen te laten opdoen. Deze Immersive Learning Environments  worden gemaakt met behulp van verschillende technieken en software tools, waaronder technieken en tools die gebruikt worden bij game-based learning, simulated-based learning en bij het creëren van virtuele 3D-werelden. 

Deze Immersive Learning Environments maken het bijvoorbeeld mogelijk dat studenten geneeskunde in een virtuele leeromgeving operaties uitvoeren voordat ze dat bij echte patiënten doen. 

Op deze manier kunnen lerenden kennis toepassen, vaardigheden oefenen en hun probleemoplossend vermogen vergroten, maar kunnen ze ook ervaringen opdoen die ze in de echte wereld niet zo makkelijk op kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld in de virtuele wereld in de huid van iemand anders kruipen zodat ze ervaren hoe het zou zijn om die ander te zijn.  

Hoe zou het voelen om bij een minderheidsgroepering te horen? Studenten zouden in de huid kunnen kruipen van een leerling met heel veel vrienden en van een leerling die geen vrienden heeft of van een leerling die de taal niet goed beheerst. Ze zouden kunnen ervaren wat het met hen doet als er niet tegemoet gekomen wordt aan hun behoefte aan relatie, autonomie en competentie en hoe anders het voelt als daar wel aan tegemoet gekomen wordt. Ze zouden kunnen ervaren hoe verschillende ruimtes op hen overkomen, waar ze zich het prettigst voelen, welke omgeving hen het meeste stimuleert.

Een belangrijk aspect van het leren binnen deze Immersive Learning Environments is de directe feedback die je als lerende krijgt. Dit zorgt er ook voor dat je meteen je gedrag in de virtuele omgeving bij kunt stellen en kunt zien welke consequenties die bijstelling hebben.

Oh, K., & Nussli, N. (2014). Teacher training in the use of a three-dimensional immersive virtual world: Building understanding through first-hand experiences in Journal of Teaching and Learning with Technology, Vol. 3, No. 1, June 2014, pp. 33 – 58


Selvester, P.M. (2012). Immersive Learning in Preservice Teacher Education: Using Virtual Worlds. Geraadpleegd op 7 april 2015 van, 

https://www.hetl.org/immersive-learning-in-preservice-teacher-education-using-virtual-worlds/

Virtual Reality Classroom Trains TeachersHow Immersive Learning Can Help Us All. 

Joost Uitdewilligen | TEDxAmsterdamEDMicrosoft HoloLens promises to change our world. Will it?

 

Heb je zelf ook tips voor eigentijds opleidingsonderwijs of wil je hierover in dialoog gaan met anderen? Je bent van harte uitgenodigd om jouw bijdrage te leveren via de LinkedIn groep 'De pabo re-imagined'. Je kunt je tips ook mailen naar [email protected].


 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info