Samen werken aan eigentijds onderwijs

 

Eigentijds beoordelen

“Not everything that can be count counts, and not everything that counts can be counted”  Einstein

Eigentijds onderwijs vraagt om een eigentijdse manier van beoordelen. Binnen eigentijds onderwijs zou beoordelen deel uit moeten maken van het leerproces. Toetsing wordt hierbij vooral ingezet om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. We spreken dan over formatieve toetsing. 

Castelijns (2012, p.11) formuleert op basis van onderzoek van de Assessment Reform Group een aantal uitgangspunten voor formatieve toetsen:   • de formatieve toetsen worden planmatig aangepakt,  
  • de toetsen richten zich zowel op het leerproces als op de leerresultaten, 
  • toetsing is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijk, 
  • de toetsing houdt rekening met de emotionele impact van beoordelen, 
  • de toetsing bevordert de leermotivatie, 
  • stimuleert het begrip van doelen en beoordelingscriteria, 
  • ondersteunt leerlingen bij het nemen van de volgende stappen in hun leerproces, 
  • ontwikkelt het vermogen tot self-assessment
  •  de toetsing heeft betrekking op alle aspecten van de ontwikkeling.


Castelijns, J. (2012). Kenmerken van Formatieve assessment. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep, in opdracht van het ministerie van OCW.

Digitaal in beeld brengen van het leerproces en leerresultaten. 

Schoolpoort 

Schoolpoort is een online platform dat leerlingen, leerkrachten, ouders en andere mensen binnen het onderwijs verbindt. Schoolpoort bestaat uit o.a. een informatieportfolio, leerportfolio, presentatieportfolio analyseportfolio. Klik hier voor meer informatie over Schoolpoort.
Mevolution 

Mevolution is een digitaal instrument waarmee leerlingen hun leerproces en resultaten in beeld kunnen brengen. 

Klik hier om te zien hoe mevolution werkt. 

 


 

Het boek 'Evalueren om te leren' biedt (aankomende) onderwijsprofessionals theoretische achtergronden, praktijkvoorbeelden, handvatten en praktische instrumenten om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. De benadering van evaluatie, die 'evalueren om te leren'wordt genoemd, staat centraal in dit boek. De actieve rol van de leerlingen wordt hierin ook sterk benadrukt (Castelijns, Segers & Struyven (Red.), 2011).


Het Lectoraat Eigentijds beoordelen in het onderwijs van Hogeschool de Kempel wil een bijdrage leveren aan het toepassen van 'Beoordelen om te leren' in het basisonderwijs. Deze bijdrage krijgt vorm in drie samenhangende deelprojecten: de ontwikkeling van een pabo-curriculum, een professionaliseringstraject voor leraren en schoolleiders en een praktische brochure voor 'Beoordelen om te Leren'in de basisschool. Lees hier meer over dit Lectoraat.


Het Associate lectoraat Toetsen en Beoordelen van de HAN onderzoekt op welke wijze toetsing en beoordeling kunnen bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de ontwikkeling van leerlingen. 'Toetsen en beoordelen'wordt hierbij uitdrukkelijk beschouwd als integraal onderdeel van het onderwijs en als instrument om een nieuwe doelgerichte leercyclus te starten. Lees hier meer over dit associate lectoraat.

Feedback geven tijdens het leerproces

Op veel scholen en opleidingen wordt met name aan het eind van een leerproces getoetst. Veel effectiever is het als toetsing meer een onderdeel wordt van het leerproces; wanneer de leerling tijdens het leerproces veel feedback krijgt en op grond daarvan zijn leerproces bij kan sturen. De leerling bouwt op die manier ook zelfvertrouwen op en ervaart eerder dat hij vooruitgaat. Nog krachtiger is het als leerlingen feedback leren geven aan medeleerlingen. 


The story of Austin's butterfly - Ron Berger

 

 

feedback geven aan medeleerlingen

 


Kaart
Opbellen
E-mail
Info