Samen werken aan eigentijds onderwijs

 

Webtools om filmpjes en afbeeldingen te bewerken


Binumi

EDpuzzle

Explain & send Screenshots
Ignitecast

Masher

Movietrader 

Scribble maps

Thinglink

Voicethread
WevideoKaart
Opbellen
E-mail
Info