Eduet

Visie op leren

Hoe leren kinderen in deze tijd? Wat heeft een kind nodig om te kunnen leren?

Eigentijds onderwijs vraagt om een eigentijdse visie op leren, maar welke eigentijdse visies op leren zijn er? Volgens George Siemens (2004) zijn de behavioristische, cognitivistische en constructivistische leertheorieën  tot stand gekomen in een tijd dat het leren nog niet of nauwelijks werd beïnvloed door de technologie. Tegenwoordig heeft de technologie grote impact op hoe we leven, communiceren en hoe we leren (Siemens, 2004). Het constructionisme, dat gebaseerd is op het constructivisme, en het connectivisme sluiten hierbij aan door uit te gaan van de invloed van technologie op het leren. 


Voorwaarden voor leren

Een positief leerklimaat, een leerklimaat waarin tegemoet wordt gekomen aan de drie psychologische basisbehoeften (autonomie-relatie-competentie), is voorwaardelijk om tot leren te kunnen komen. Lees verder >>

Sociaal constructivisme

Binnen het sociaal constructivisme wordt leren opgevat als een actief, constructief, cumulatief, sociaal, zelfregulerend en doelgericht proces, waarin de lerende zelf de regie voert. Lees verder >>

Constructionisme

Het constructionisme dat gebaseerd is op constructivistische principes, is ontwikkeld door Seymour Papert: "het leerproces verloopt beter als de lerende bewust betrokken is bij het construeren van dingen. Lees verder >>
Connectivisme

Het connectivisme legt de nadruk bij het leren op het leren in netwerken en het verbinden van kenniselementen waarbij het vermogen om te leren voor de toekomst belangrijker is dan de kennis die er op dit moment is. Lees verder>>

Maker Movement

De Maker Movement is geen leertheorie maar is een beweging die het belang van het creëren benadrukt. 

De Maker Movement zet zich met het actieve creëren af tegen het passieve consumeren. Lees verder >>

C5O-model

Het C5O-model weerspiegelt een visie op leren die ervan uitgaat dat mensen het meest zinvol  leren door samen te creëren, door te ontdekken, te ontwerpen, te onderzoeken, te ondernemen en te organiseren. Lees verder >>