Eduet

De Maker Movement

Volgens de Waag Society (2014)  is maken een trend. En is maken leuk. Maar meer nog dan leuk is maken voor veel mensen een fundamentele intrinsieke behoefte.  


 "Making is fundamental to what it means to be human. We must make, create, and express ourselves to feel whole. There is something unique about making physical things. These things are like little pieces of us and seem to embody portions of our souls. Sharing what you have made and what you know about making with others is the method by which a maker’s feeling of wholeness is achieved. You cannot make and not share." (Hatch, 2014)

In het maken ontmoeten we de wereld, krijgen we nieuwe ervaringen en leren we over wat werkt en wat niet. Maken leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. Maken spreekt handen, hoofd en hart aan en door te maken ontstaat een nieuwe vorm van kennisconstructie. Het in praktijk brengen van ‘leren door te maken’ biedt een schat aan kansen voor het onderwijs” (Waag Society, 2014).

De Maker Movement is geen leertheorie maar is een beweging die het belang van het creëren benadrukt. In die zin sluit deze beweging aan bij de constructionistische opvatting over leren. De maker movement zet zich met het actieve creëren af tegen het passieve consumeren.  De  mogelijkheden om te leren door zelf dingen te maken nemen toe. Kinderen kijken bijvoorbeeld op youtube hoe ze iets kunnen maken. Er komen ook allerlei apps en programma's waarmee mensen zelf dingen kunnen creëren, de zogenoemde do-it-yourself technologie. Binnen veel van die programma's/apps leer je door samen met anderen dingen te creëren binnen een netwerk. Wereldwijd worden er steeds meer onafhankelijke en community-driven Maker Festivals of Maker Fairs georganiseerd en komen er ontdekfabrieken en fablabs waar mensen naartoe kunnen gaan om dingen te creëren. Het samen creëren en het delen van producten binnen een netwerk sluit weer aan bij de connectivistische opvattingen over leren. 

  • Lees hier meer over mogelijkheden om binnen lerarenopleidingen aan te sluiten bij de Maker Movement.
  • Download de Maker Movement ladder van Mijn Kind Online.

 Mark Hatch


 Defining the 'maker’ movement (Los Angeles Times, 2014)

 

Making Living Sharing (Jens Dyvik at TEDxCopenhagenSalon 2013)

MakerFaire

 

 FabSchool (Waag Society)


 FabSchool.nl

Webinar Do it yourself/ Maker movement (Kennisnet, 2014)

Making is connecting (David Gauntlett on Making at Maker Faire Rome, Oktober 2013)


Hatch, M. (2014). The maker movement manifesto; rules for innovation in the new world of crafters, hackers and tinkerers. Geraadpleegd op 26 februari 2015, van http://techshop.ws/images/0071821139%20Maker%20Movement%20Manifesto%20Sample%20Chapter.pdf

Waag Society (2014). FabSchool: leren door te maken FabSchool.nl. Geraadpleegd op 27 mei 2015, van https://waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/fabschool-leren-maken-web.pdf