Eduet

Constructionisme

Het constructionisme is ontwikkeld door Seymour Papert en is gebaseerd op het constructivisme. 

Papert gebruikte de kennis die Piaget had opgedaan ten aanzien van het leren van kinderen als basis voor zijn theorie over leren en onderwijs binnen het digitale tijdperk (Ackermann, 2004). Papert voegt aan de constructivistische opvattingen over leren toe dat het leerproces beter verloopt als de lerende bewust betrokken is bij het construeren van dingen, of het nu gaat om het bouwen van zandkastelen of het construeren van wetenschappelijke kennis (Papert, 1991). Hij onderschrijft daarbij de waarde van spelend leren en leren door te creëren (‘learning by making’). 

In 1980 schreef hij het boek "Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas", waarin hij de leerling beschouwt als creatieve gebruiker van computers in plaats van als volgzame gebruiker. Hij verlegt daarmee de focus van "learning to use' naar 'learning to create'. Papert wil dat kinderen de computers beheersen en niet andersom. Hij zet zich dan ook af tegen vormen van computergebruik waarbij de computer het leerproces stuurt. Papert vindt dat de leeromgeving, of deze nu digitaal is of niet, zo stimulerend moet zijn dat het natuurlijk leren wordt geprikkeld.

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, Involve me and I learn”  (Franklin)

Bepaalde cruciale stappen in de cognitieve ontwikkeling zijn volgens Papert niet gebaseerd op het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden, maar op het verwerven van nieuwe manieren om de kennis en vaardigheden die men heeft te gebruiken.

Papert’s ideeën zijn nog steeds modern en actueel, zeker nu het programmeren (coding) steeds vaker als een van de basis vaardigheden van deze tijd genoemd wordt.  
Hij wordt wereldwijd als belangrijk expert gezien als het gaat om hoe de technologie nieuwe manieren van leren kan bewerkstelligen. Hij maakte bijvoorbeeld op het MIT Medialab computerprogramma’s (zoals Logo) waarbij kinderen door te programmeren wiskundige principes leren. Veel van Papert’s ideeën vinden we ook terug in de programmeertaal Scratch, dat ontwikkeld is door zijn leerling en opvolger Mitchel Resnick. Lego mindstorms, waarbij kinderen leren door te programmeren,  is ook gebaseerd op zijn constructionistische opvattingen over leren. 


Constructionisme en constructivisme (MIT)

Seymour Papert-inventor of everything (Gary Stager at TEDxASB)

 Rethinking Learning in the Digital Age  (Mitchel Resnick)

 

Bekijk ook Learning from Seymour Papert.

Ackermann, E. K. (2004). Constructing knowledge and transforming the world. in A learning zone of one's own: Sharing representations and flow in collaborative learning environments [M. Tokoro and L.Steels (Eds.). Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC. IOS Press, 2004. Part 1. Chapt 2. pp. 15-37.

Harel, I. & Papert, S. (1991). Constructionism. Westport, CT, US: Ablex Publishing.  

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York