Eduet

Bronnen

Ackermann, E. K. (2004). Constructing knowledge and transforming the world. in A learning zone of one's own: Sharing representations and flow in collaborative learning environments [M. Tokoro and L.Steels (Eds.). Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC. IOS Press, 2004. Part 1. Chapt 2. pp. 15-37.

Beek, K. van & Doorten, I. (2011). Een andere kijk op talent. Geraadpleegd op 6 februari 2015, van http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/een-andere-kijk-op-talent/item232

Boekaerts, M. & Simons, P.R.J. (2003). Leren en instructie: psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Dekker &Van de Vegt.

Castelijns, J. (2012). Kenmerken van Formatieve assessment. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep, in opdracht van het ministerie van OCW.

Dougherty, D. (2012). The Maker Movement. Geraadpleegd op 1 juni 2015 van http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00135

Downes, S. (2012). Connectivism and connective Knowledge. Essays on meaning and learning networks. National Research Council Canada. Geraadpleegd op 7 februari 2015, van http://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf

Eersel, S. van (2011). Towards Dialogue. Teacher/student interaction in interreligious communication. Münster, Waxmann.

Fullan, M. & Langworthy, M. (2014). A Rich Seam; how new pedagogies find deep learning. Geraadpleegd op 13 november 2015 van http://www.newpedagogies.nl/a_rich_seam.pdf

Harel, I. & Papert, S. (1991). Constructionism. Westport, CT, US: Ablex Publishing.  

Hatch, M. (2014). The maker movement manifesto; rules for innovation in the new world of crafters, hackers and tinkerers. Geraadpleegd op 26 februari 2015, van http://techshop.ws/images/0071821139%20Maker%20Movement%20Manifesto%20Sample%20Chapter.pdf

Hattie, J. (2015). Leren zichtbaar maken; Nederlandse vertaling van Visible Learning for teachers. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven.

Horst, S., Ter (2010). Ervaringen met Virtual Action Learning. Geraadpleegd op 2 april 2015, van http://innovatie.kennisnet.nl/ervaringen-met-virtual-action-learning/

Johnson, L., van Wetering, M.W., Adams Becker, S., Estrada V. en Cummins, M. (2015). Gepersonaliseerd leren in Nederland, Australië, Canada, Europa en de VS: NMC Horizon Project – Strategic Brief. Nummer 2.1, januari 2015. Austin, Texas: The New Media Consortium; en Zoetermeer: Stichting Kennisnet.

Kok, C. (2013). Efficiënt werken met gratis webtools. Geraadpleegd op 9 maart 2015, van http://www.vakmedianetshop.nl/management/details.asp?pr=17861

Kroeze, C. (2014). Georganiseerde begeleiding bij opleiden in de school; een onderzoek naar het begeleiden van werkplekleren van leraren in opleiding. Nijmegen: Drukkerij Efficiënt.

Oh, K., & Nussli, N. (2014). Teacher training in the use of a three-dimensional immersive virtual world: Building understanding through first-hand experiences in Journal of Teaching and Learning with Technology, Vol. 3, No. 1, June 2014, pp. 33 – 58

Onderwijscoöperatie, (2014). Voorstel bekwaamheidseisen. Geraadpleegd op 11 februari 2015, van https://www.onderwijscooperatie.nl/wp-content/uploads/Voorstel-Herijking-Bekwaamheidseisen-2014.pdf

Oostrik, H. (2008). Herstelrecht als basis voor een verbindende school. Geraadpleegd op 14 april 2015 van http://www.herstelrechtinhetonderwijs.nl/herstelrecht_algemeen.php

Operation Education, (2014). Manifest kantelen van het onderwijssysteem; waarom en hoe. Geraadpleegd op 26 januari 2015, van http://www.operationeducation.nl/sites/default/files/magazine/Operation-Education-Magazine.pdf

Onderwijsraad, (2014). Advies:meer innovatieve professionals. Den Haag: Drukkerij Excelsior.

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York

Selvester, P.M. (2012). Immersive Learning in Preservice Teacher Education: Using Virtual Worlds. Geraadpleegd op 7 april 2015 van, https://www.hetl.org/immersive-learning-in-preservice-teacher-education-using-virtual-worlds/

Shuel, T.J. (1988), The role of the student in learning from instruction. Contemporary Educational Psychologie, 13, 276-295.

Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. Geraadpleegd op 6 februari 2015, van http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

Siemens, G. (2006). Connectivisme: Learning theory or Pastime for the Self-Amused? Geraadpleegd op 25 februari 2015, van http://altamirano.biz/conectivismo.pdf

Sluijsmans, D. (2013). Verankerd in leren; vijf bouwstenen voor professioneel beoordelen in het hoger beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 6 maart 2015, van http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Onderzoek/Kenniskring%20Professioneel%20Beoordelen/Inaugurele%20rede%20Dominique%20Sluijsmans.pdf

Stevens, L. (2012). Over het werk van Luc Stevens: ‘de behoefte aan relatie, competentie en autonomie’ Geraadpleegd op 6 februari 2015, van http://hetkind.org/2012/11/25/over-het-werk-van-luc-stevens-de-behoefte-aan-relatie-competentie-en-autonomie/

Veen, T., van der & Wal, J., van der (2011). Van leertheorie naar onderwijspraktijk. Groningen/Houten: Noordhof Uitgevers.

Waag Society (2014). FabSchool: leren door te maken FabSchool.nl. Geraadpleegd op 27 mei 2015, van https://waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/fabschool-leren-maken-web.pdf

Waag Society (2014). Trendrapport creative learning lab 2014. Geraadpleegd op 1 juni 2015 van https://www.waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/trendrapport-2014low.pdf