Samen werken aan eigentijds onderwijs

 

Leren verbinden van waarden, opvattingen, drijfveren, kwaliteiten en persoonskenmerken met kennis en het handelen in de beroepscontext.

“Consciously, we teach what we know, unconsciously we teach who we are”  Hamachek

Volgens Sir Ken Robinson[1] hangt de toekomst van de wereld om ons heen sterk af van een beter begrip van onze innerlijke wereld. Met deze innerlijke wereld bedoelt hij de persoonlijke passies, ambities en talenten van mensen.  De innerlijke wereld van professionals wordt door de Onderwijsraad (2013) ook wel persoonlijke professionaliteit genoemd.

Persoonlijke professionaliteit is geworteld in de missie, waarden en identiteit van individuele leraren. (…) Ze geven in belangrijke mate richting aan hun handelen en houding in de beroepspraktijk en staan in wisselwerking met collectieve waarden van schoolorganisatie en beroepsgroep. Wanneer leraren van daaruit en vakbekwaam de dialoog over keuzes in hun beroepspraktijk aangaan en deze naar anderen verantwoorden, kunnen zij gezag voor hun handelen verwerven’ (Onderwijsraad, 2013, p.34)                 

Figuur 1:     ontwikkeling persoonlijke professionaliteit

Op een eigentijdse lerarenopleiding zou veel aandacht besteed moeten worden aan deze persoonlijke professionaliteit. Studenten leren dan door middel van reflectie om hun opvattingen, drijfveren, kwaliteiten en persoonskenmerken te verbinden met hun handelen in beroepscontexten en te verbinden met de kennis die ze hebben opgedaan (zie figuur 1). Om deze te kunnen verbinden moeten ze zicht hebben op hun waarden, opvattingen, drijfveren, kwaliteiten en persoonskenmerken. Figuur 1 geeft twee stadia weer van de ontwikkeling van de persoonlijke professionaliteit. Links is er weinig overlap en rechts overlappen de cirkels elkaar veel meer. Het midden van de figuur, waar de drie cirkels elkaar overlappen geeft de mate van authenticiteit aan. Aanvankelijk zal de mate van authenticiteit bij studenten tijdens het handelen in de beroepscontext nog laag zijn. Studenten merken dan bij zichzelf dat ze de rol van onderwijsprofessional op zich nemen maar nog niet zijn

De mate van authenticiteit van studenten als professionals  neemt toe wanneer ze beter in staat zijn om hun opvattingen, drijfveren, kwaliteiten en persoonskenmerken te verbinden met hun handelen in de beroepscontext en met hun kennis. De drie cirkels van persoonlijke professionaliteit schuiven dan meer in elkaar waardoor meer overlap ontstaat. De waarden, kwaliteiten, opvattingen, drijfveren, persoonskenmerken en de kennis die is opgedaan komen dan meer tot hun recht in het handelen in de beroepscontext. De leerlingen ervaren de onderwijsprofessional als een authentiek persoon.

[1] Uit een speech van Sir Ken Robinson. Zie ‘Hoe ben jij creatief i.p.v. hoe creatief ben jij?’ op Youtube
Kaart
Opbellen
E-mail
Info