Eduet

Eigentijds beoordelen

“Not everything that can be count counts, and not everything that counts can be counted”  Einstein

Eigentijds onderwijs vraagt om een eigentijdse manier van beoordelen. Binnen eigentijds onderwijs zou beoordelen veel meer deel uit moeten maken van het leerproces. Binnen eigentijds opleidingsonderwijs maakt beoordelen veel meer deel uit van het leerproces. Toetsing wordt dan vooral ingezet om de ontwikkeling van studenten te stimuleren. We spreken dan over formatieve toetsing. Castelijns (2012, p.11) formuleert op basis van onderzoek van de Assessment Reform Group een aantal uitgangspunten voor formatieve toetsen: 

  • de formatieve toetsen worden planmatig aangepakt,  
  • de toetsen richten zich zowel op het leerproces als op de leerresultaten, 
  • toetsing is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijk op de opleiding, 
  • de toetsing houdt rekening met de emotionele impact van beoordelen, 
  • de toetsing bevordert de leermotivatie, 
  • stimuleert het begrip van doelen en beoordelingscriteria, ondersteunt studenten bij het nemen van de volgende stappen in hun leerproces, 
  • ontwikkelt het vermogen tot self-assessment
  •  de toetsing heeft betrekking op alle aspecten van de (professionele)ontwikkeling.


Castelijns, J. (2012). Kenmerken van Formatieve assessment. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep, in opdracht van het ministerie van OCW.

Erik Mazur

"Waarom zetten we studenten aan aparte tafeltjes als we toetsen gaan afnemen? Wat heeft dat te maken met het voorbereiden op later?"
Het boek 'Evalueren om te leren' biedt (aankomende) onderwijsprofessionals theoretische achtergronden, praktijkvoorbeelden, handvatten en praktische instrumenten om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. De benadering van evaluatie, die 'evalueren om te leren'wordt genoemd, staat centraal in dit boek. De actieve rol van de leerlingen wordt hierin ook sterk benadrukt (Castelijns, Segers & Struyven (Red.), 2011).


Dominique Sluijsmans, lector Professioneel Beoordelen aan Zuyd Hogeschool, beschrijft in haar inaugurele rede 'Verankerd in leren' (2013) vijf bouwstenen voor professioneel beoordelen in het hoger beroepsonderwijs: de professie, een programma van professioneel beoordelen, de professionele beoordelaar, de professionele student en een professionele cultuur. Lees hier meer over deze bouwstenen.


 


Het Lectoraat Eigentijds beoordelen in het onderwijs van Hogeschool de Kempel wil een bijdrage leveren aan het toepassen van 'Beoordelen om te leren' in het basisonderwijs. Deze bijdrage krijgt vorm in drie samenhangende deelprojecten: de ontwikkeling van een pabo-curriculum, een professionaliseringstraject voor leraren en schoolleiders en een praktische brochure voor 'Beoordelen om te Leren'in de basisschool. Lees hier meer over dit Lectoraat.

Het Fontys Lectoraat Eigentijds beoordelen en toetsen streeft naar een gezamenlijk bewustzijn van docenten en studenten van het belang van goede toetsing en beoordeling. Verder streeft dit lectoraat naar een goed onderbouwd, samenhangend en evenwichtig toetsprogramma in de bachelor en masteropleidingen en biedt docenten de mogelijkheid om de eigen toetspraktijk te onderzoeken en daarmee een bijdrage te leveren aan het tot stand komen en delen van kennis, inzichten en producten op dit gebied. Lees hier meer over dit lectoraat.

Het Associate lectoraat Toetsen en Beoordelen van de HAN onderzoekt op welke wijze toetsing en beoordeling kunnen bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de ontwikkeling van leerlingen. 'Toetsen en beoordelen'wordt hierbij uitdrukkelijk beschouwd als integraal onderdeel van het onderwijs en als instrument om een nieuwe doelgerichte leercyclus te starten. Lees hier meer over dit associate lectoraat.

Het Lectoraat Professioneel Beoordelen van Zuyd Hogeschool doet praktijkgericht onderzoek dat gericht is op kennisontwikkeling over toetsen en beoordelen in het hoger onderwijs. Het doel van dit lectoraat is om te komen tot een visie op beoordelen die professioneel leren voor de lange termijn vast legt. Kwaliteit van leren begint bij de kwaliteit van beoordelen. Lees hier meer over dit lectoraat.

Heb je zelf ook tips voor eigentijds opleidingsonderwijs of wil je hierover in dialoog gaan met anderen? Je bent van harte uitgenodigd om jouw bijdrage te leveren via de LinkedIn groep 'De pabo re-imagined'.