Eduet

Over Eduet

Eduet staat voor samen werken aan eigentijds onderwijs. 

De naam Eduet is een samenvoeging van de 'edu' en de letters 'e' en 't': edu komt van educare (in de betekenis van stimuleren tot ontwikkeling) de e en de t staan voor eigen tijds. Door de 'e' en de 't' achter 'edu' te plaatsen, wordt ook het woord duet zichtbaar. Duet staat voor samen,... samen werken aan eigentijds onderwijs.

Eduet wil een bijdrage leveren aan het eigentijdser maken van het onderwijs en het verbeteren van de kwaliteit door ondersteuning te bieden bij:

het invoeren van nieuwe onderwijsconcepten

het anders organiseren van onderwijs 

het werken aan een professionele cultuur 

het coachen van professionals in het onderwijs (directeuren, veranderteams, leraren) 

Eduet verstaat onder eigentijds onderwijs onderwijs dat kinderen ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en voorbereidt op het leven in de wereld van morgen, onderwijs dat uitgaat van talenten van kinderen en van onderwijsprofessionals en dat rekening houdt met hun verschillen, onderwijs dat gebruik maakt van nieuwe middelen/ technologieën en wetenschappelijke inzichten en dat aansluit bij de manier waarop kinderen van nu leren. 

Om te zorgen voor eigentijdse onderwijsprofessionals heeft Eduet een concept ontwikkeld voor lerarenopleidingen (pabo's) uitgaande van een constructionistische en connectivistische visie op leren. Eduet wil met dat concept lerarenopleidingen ondersteunen bij het eigentijdser maken van hun opleidingsonderwijs.

Lees hier meer over de diensten en werkwijze van Eduet. 

Adviseur eigentijds onderwijs


Fréderieke van Eersel – van der Linden 

heeft zich na haar studie aan de Pedagogische Hogeschool Hemelrijken (pabo) en de studie onderwijskunde aan de Radboud Universiteit gedurende elf jaar binnen hogeschool De Kempel bezig gehouden met curriculumontwikkeling en visie op (opleidings)onderwijs. Daarna heeft zij gewerkt als adviseur binnen het marktteam Onderwijs Anders van de KPC Groep. Ze is lerarenopleider geweest aan de HAN en is nu eigenaar van Eduet, waar ze als adviseur werkt voor scholen en opleidingen die vanuit hun bedoeling hun onderwijs op een eigentijdse(re) manier willen vormgeven. 

"Ik ben betrokken, creatief denkend en ben graag bezig met het vertalen van trends/concepten/theorieën naar werkende toepassingen en oplossingen in de praktijk. Vanuit mijn passie voor leren en voor het zoeken naar eigentijdse mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, bied ik op een mensgerichte en ontwikkelingsgerichte manier ondersteuning bij onder andere : visieontwikkeling, het opzetten van innovatietrajecten, de begeleiding van innovatieteams/managementteams en bij het vormgeven van eigentijds onderwijs. Daarbij blijf ik als adviseur niet aan de zijlijn staan, maar denk, ontwerp en ontwikkel daar waar nodig/gewenst mee."

Expertisegebieden:

- van visie op leren naar het ontwerpen van onderwijs

- Deep Learning

- eigentijdse vaardigheden (21st century skills)

- ontwerpend en onderzoekend leren

- vakoverstijgend en groepsoverstijgend werken

- peer-feedback 

- leren zichtbaar maken met behulp van (web-)tools

- werken met kernconcepten

- eigentijds opleiden van onderwijsprofessionals

- het borgen van innovaties


tel.: 06 57331107

e-mail: [email protected]

Eduet is partner van M&O groep